ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ελληνικά
English

    Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, επαγγελματιών, με εμπειρία και άρτια εκπαίδευση        στους τομείς της Προσωπικής Ανάπτυξης & του Life Coaching - Spiritual Coaching &     Business Coaching. Μας χαρακτηρίζει το πάθος για την καινοτομία, την διά βίου           εκπαίδευση και την ατέρμονη γνώση.
    Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γνώση είναι η απόλυτη δύναμη και η πιο κερδοφόρα        επένδυση!
 
    
    Το Διαδικτυακό Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης & Life Coaching (Jame Coaching     Institute) ιδρύθηκε το έτος 2018 και οι εκπαιδευτές-εισηγητές προγραμμάτων            και σεμιναρίων που το απαρτίζουν διαθέτουν τις παρακάτω ιδιότητες:

    Πιστοποιημένοι Life Coaches & Business Coaches
    Accredited Coaches / Διαπιστευμένοι από Πανευρωπαϊκούς & Διεθνείς φορείς
    Βραβευμένοι Συγγραφείς & Ομιλητές
    Κοινωνιολόγοι
    NLP Master Practitioners
    Marketers & Διαφημιστές
   
    To Ινστιτούτο προσφέρει για τους σπουδαστές
    ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Distance Learning), τα οποία ο κάθε            σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει οποιαδήποτε μέρα και ώρα επιθυμεί αρκεί     να "κατεβάσει" το σεμινάριο που επιθυμεί!
           ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ